Minienduro, Epoca ed Endurosprint: Canicatti 14 Nov 2021